BLOCK EARNER REFERANS PROGRAMI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR

İşbu Block Earner Referans Programı Sözleşmesi ("Referans Sözleşmesi", "Sözleşme") Web3 Teknoloji Anonim Şirketi ("Block Earner") ile aşağıdaki hüküm ve şartları kabul ederek www.blockearner.com.tr adresli web sitesine ("Block Earner Web Sitesi" "Web Sitesi") önceden gerekli kayıt işlemlerini tamamlayıp üyelik hesabı açan kişiler ("Kullanıcı") içerisinden işbu Referans Sözleşmesi’ni kabul eden Kullanıcılar arasında akdedilmiştir.

İşbu Referans Sözleşmesi; işbu sözleşme kapsamında yer alan referans programı kapsamında Block Earner tarafından oluşturulan referans linki ya da referans kodunu paylaşan web site Kullanıcılarına ("Referans Olan Kullanıcı") ve Referans Olan Kullanıcı’nın paylaştığı referans linki ya da referans kodu ile katılmaya yönlendirilen Kullanıcılara ("Referans Olunan Kullanıcı") yapılacak referans ödemelerinin hüküm ve koşullarının tanımlanması ve Tarafların diğer hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

Block Earner tarafından sağlanacak olan Referans Linki ya da Referans Kodu’nun Kullanıcı tarafından kullanılması ve/veya paylaşılması ile işbu Referans Programı Sözleşmesi Kullanıcı tarafından kabul edilmiş olmaktadır.

İşbu Referans Sözleşmesi kabul edilmek suretiyle işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan Block Earner Kişisel Verilerin Korunması Politikası da kabul edilmiş olacaktır.

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme, aşağıda belirtilen referans programı uygunluk kriterlerini karşılayan Referans Olan Kullanıcıların aşağıda belirtilen kriterleri sağlaması halinde referans ödülü kazanması şart ve koşullarının belirlenmesi amacıyla hem de ilgili Referans Olan Kullanıcıların diğer kişileri işbu Referans Programı Sözleşmesi kapsamında düzenlenen programa ilişkin referans linki ya da referans kodu ile web sitesine katılmaya yönlendirmesi ve söz konusu kişilerin ("Referans Olunan Kullanıcı") de katılım sağlayıp gerekli kriterlere uyması halinde yine bir ödül ("Referans Ödülü") kazanmasını sağlama amacıyla akdedilmiştir.

İşbu Referans Sözleşmesi açıkça belirtilmediği sürece başka herhangi bir bonus/ödül/promosyon teklifiyle ve-veya sözleşmesiyle birlikte geçerli değildir.

MADDE 3. REFERANS ÖDÜLÜ UYGUNLUK KRİTERLERİ

 1. İşbu Referans Sözleşmesi uyarınca, Referans Olan Kullanıcı ve Referans Olunan Kullanıcı yönünden aşağıda belirtilen kampanya şartlarının ayrı ayrı sağlanması koşulu ile Block Earner tarafından Referans Olan Kullanıcı’ya ve Referans Olunan Kullanıcıya aşağıda detayları belirtilen referans ödülleri verilecektir.
 2. Aşağıda yer alan şartların sağlanması durumunda Referans Olan Kullanıcı ve Referans Olunan Kullanıcı referans ödülü kazanacaktır:
  1. Referans Olan Kullanıcı tarafından öncelikle www.blockearner.com.tr   alan adına sahip Block Earner web sitesinde bir Kullanıcı hesabı oluşturulması gerekmektedir.
  2. Referans Olan Kullanıcı almış olduğu yönlendirme bağlantısını veya Block Earner tarafından kendisine tanımlanan referans kodunu Block Earner web sitesine daha önce kayıt olmamış bir kişiye (“Referans Olunan Kullanıcı”) gönderecek veya paylaşacaktır.
  3. Referans Olunan Kullanıcı; Referans Olan Kullanıcının göndermiş olduğu Referans Bağlantısını veya referans kodunu kullanarak Block Earner web sitesine kayıt olacaktır.
  4. Referans Olan Kullanıcı; her başarılı Referans Linki veya Referans Kodu kullanımı karşılığında Referans Olunan Kullanıcı'nın yaptığı işlemlerde ödediği komisyonun %50'sini ilk 3 ay boyunca almaya, ilk 3 aydan sonraki süreçte ise iki tarafın da Block Earner üyesi olduğu müddetçe, Referans Olunan Kullanıcının yaptığı işlemlerde ödediği komisyonun %25'ini almaya hak kazanacaktır. Referans Olan Kullanıcı'nın kazanacağı referans ödülünün herhangi bir zaman ya da tutar limiti bulunmamaktadır. Referans Olan Kullanıcı'nın referans ödülü BTC cinsindeki kripto varlık cinsi olarak referans ödülü sekmesinde birikecek olup 10.000 SAT tutarına ulaştığı takdirde Block Earner tarafından Referans Olan Kullanıcı'ya gönderilecektir. SAT: Bitcoin'in en küçük birimine Satoshi(SAT) denir. 1 Satoshi'nin değeri 1 Bitcoin'in 100.000.000'da biridir.
  5. Referans Olunan Kullanıcı; Block Earner web sitesine kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde minimum 1.000 TL değerinde aynı türden kripto varlık alım işlemi yapması halinde 50 TL tutarında referans ödülü kazanacaktır. Referans Olunan Kullanıcı’nın ödül alabilmesi için gerekli olan 1.000 TL tutarındaki alım işlemini tek bir seferde yapma zorunluluğu bulunmamakta olup alım işlemlerinin tek tür bir kripto varlık üzerinden Referans Linki ya da Referans Kodu ile kayıt tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Referans Olunan Kullanıcı’ya verilecek 50 TL tutarındaki referans ödülü tek sefer olarak verilecek olup, Referans Olunan Kullanıcı aynı kripto para cinsi ile 1.000 TL tutarını aşan işlemler yapsa dahi ayrıca referans ödülü talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4. REFERANS PROGRAMI GENEL ŞARTLARI

 1. İşbu Referans Sözleşmesi Kullanıcı tarafından Block Earner web sitesinde Referans Programı Sözleşmesini kabul ettiği tarih itibariyle geçerli hale gelecektir.
 2. Mevcut Kullanıcıların işbu Referans Programı öncesinde Block Earner’dan elde ettikleri ödül-promosyon vb kazanımlar herhangi bir şekilde aktarılmayacaktır.
 3. Referans Olan Kullanıcı’nın referans linki ya da referans kodu paylaşımının bir üst sınırı bulunmamaktadır.
 4. Herhangi bir Kullanıcı kayıt olurken Referans Linki ya da Referans Kodu kullanılmadığı tespit edilirse herhangi bir şekilde referans programından faydalanamayacaktır.
 5. Referans Olunan Kullanıcının işbu sözleşme kapsamında yeterli yatırım yapmaması nedeni ile Referans Ödülü kazanamaması durumunda Referans Olan Kullanıcı gerekli şartları yerine getirmesi halinde Referans Ödülü alma hakkına sahip olacaktır.
 6. Referans Linki veya Referans Kodu eksik, geçersiz veya Block Earner kayıtlarıyla eşleşmeyen bir link veya kodu ise Block Earner herhangi bir Referans Ödül ödemesi yapmama hakkına sahiptir.
 7. Referans Olunan Kullanıcının, Block Earner web sitesine kaydolurken Referans Linkini veya referans kodunu kullanmadığı ortaya çıkarsa Block Earner ilgili Referans Ödülü’nü vermeme hakkını saklı tutar.
 8. Block Earner tek taraflı olarak dilediği zaman işbu Referans kampanyasını sonlandırma veya değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Taraflar; işbu Referans Sözleşme’si hüküm ve koşullarının tek taraflı olarak Block Earner tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. Ticari Sır/Gizli Bilgi kapsamında hangi Referans Linki veya Referans kodu işleminin geçerli olduğu, hangisinin geçerli olmadığına ilişkin uygunluk kriterleri değerlendirmeleri Block Earner tarafından herhangi bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
 10. Herhangi bir Referans Linki veya referans kodu işleminin uygunluğunun doğrulanması hakkı Block Earner’a aittir ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak Block Earner, herhangi bir Referans Linki veya referans kodu işleminin uygun olup olmadığını belirleme hakkına sahiptir.
 11. Referans Ödülü; uygunluk kriterleri sağlanması ile anında ilgili Referans Olan Kullanıcı’nın ve Referans Olunan Kullanıcının Block Earner web sitesindeki ilgili hesaplarına ayrı ayrı gönderilecektir.
 12. Referans Linkini veya Referans kodunu işbu Sözleşmeye göre kullanmamak veya Referans Linkini veya Referans kodunu yayınlamak, ifşa etmek, reklamını yapmak, ifşa etmek veya satmak dahil olmak üzere ama bunlarla sınırlı olmamak üzere İşbu Referans Sözleşmesi amacı dışında iş ve işlemler yapılması (örn: Birden fazla kayıt ve Kullanıcı oluşturmak amaçlı, farklı farklı e-postalar kullanmak vb.) halinde Block Earner her türlü zararının ilgili Kullanıcı tarafından tazmini hakkı ve ilgili Kullanıcı’ya verilen Referans Ödülü miktarının iadesini talep etme hakkı saklı kalmak kaydıyla işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.
 13. İşbu Sözleşme açıkça belirtilmediği sürece başka herhangi bir promosyon teklifiyle birlikte kullanılamaz.
 14. İşbu Sözleşme hükümleri (Referans Ödülü miktarı ve oranı dahil olmak üzere) herhangi bir zamanda Block Earner tarafından kendi takdirine bağlı olarak uzatılabilir, geri çekilebilir veya değiştirilebilir niteliktedir. İşbu Sözleşmenin geri çekilmesi veya değiştirilmesi halinde, uygunluk kriterlerinin karşılanması koşuluyla, işbu Sözleşme’nin geri çekilmesinden veya değiştirilmesinden önce yapılan Referans İşlemleri Block Earner tarafından kabul edilecektir. Ancak kullanılmamış Referans Linkleri işbu Sözleşme geri çekildikten sonra veya değiştirildikten sonra Kullanıcı tarafından kullanılamayacaktır, geçersiz olacaktır.
 15. Kullanıcı; web sitenin herhangi bir şekilde arızası, Referans Linki hataları, bilgisayarların, sunucuların veya sağlayıcıların, iletişimlerin ve tesislerin herhangi bir arızasından kaynaklı olarak karşılaşacağı doğrudan, dolaylı, özel ve sonradan ortaya çıkan herhangi bir hasar, kayıp, zarar ve ziyandan herhangi bir şekilde Block Earner’ı sorumlu tutmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
 16. Kullanıcılar vergisel mükellefiyetlerinden bizzat kendileri sorumludur. Ayrıca Block Earner, Kullanıcı’ların kazanç ve kayıplarından oluşan vergisel mükellefiyetlerinden sorumlu değildir.
 17. İşbu sözleşme kapsamında ‘TL’ veya "Türk Lirası" olarak yapılan bir atıf, Türkiye’nin para birimini ifade etmektedir.. Bu Koşullarda saate yapılan atıf, Türkiye’nin yerel saattir.
 18. Taraflar; işbu Sözleşme’de yer almayan hususlarda Block Earner Kullanıcı Sözleşmesi’nin, Block Earner Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hükümlerinin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 19. İşbu Sözleşme Block Earner Kullanıcısı tarafından referans programına dahil olunan tarihte Block Earner ve Kullanıcı açısından yürürlüğe girmiş olup; herhangi bir şekilde fesih edilene kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

  Sorularınız ve bildirimleriniz için lütfen şu adresten bizimle iletişime geçin:

  YetkiliWeb3 Teknoloji Anonim Şirketi

  E-postainfo@blockearner.com.tr

  Son GüncellemeNisan, 2023