ERKEN KAYIT & REFERANS KAMPANYASI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR

İşbu Block Earner Erken Kayıt & Referans Sözleşmesi ("Erken Kayıt & Referans Sözleşmesi") Web3 Teknoloji Anonim Şirketi ("Block Earner") ile öncelikli olarak erken kayıt bekleme listesinde ("Block Earner Waitlist") yer alan ve sonrasında aşağıdaki hüküm ve şartları kabul ederek www.blockearner.com.tr  adresli web sitesine ("Block Earner Web Sitesi") Kullanıcı üyeliği yapacak Kullanıcı arasında akdedilmiştir.

Kullanıcının erken kayıt bekleme listesine kayıt olması ve Kullanıcı’ya erken kayıt sürecinde Block Earner tarafından sağlanacak olan Referans Linkinin Kullanıcı tarafından kullanılması ve/veya paylaşılması ile işbu Erken Kayıt & Referans Sözleşmesi Kullanıcı tarafından kabul edilmiş olmaktadır.

İşbu Erken Kayıt & Referans Sözleşmesi kabul edilmek suretiyle işbu Erken Kayıt & Referans Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Block Earner Gizlilik Politikası da kabul edilmiş olacaktır.

MADDE 2. SÖZLEŞME KONUSU

İşbu Sözleşme, aşağıda belirtilen erken kayıt ve referans kampanyası uygunluk kriterlerini karşılayan ve bu kriterlerde belirtilen sürece uygun şekilde kalan Kullanıcıların; hem aşağıda belirtilen kriterleri sağlaması halinde erken kayıt ve referans ödülü kazanması şart ve koşullarının belirlenmesi amacıyla hem de ilgili Kullanıcıların diğer kişileri Erken Kayıt Bekleme Listesine ("Block Earner Waitlist") katılmaya yönlendirmesi halinde ve söz konusu kişilerin de katılım sağlayıp gerekli kriterlere uyması halinde yine bir ödülü ("Referans Ödülü") kazanmasını sağlama amacıyla akdedilmiştir.

İşbu Erken Kayıt & Referans Sözleşmesi yalnızca sınırlı bir süre için geçerli olup; açıkça belirtilmediği sürece başka herhangi bir bonus/ödül/promosyon teklifiyle ve-veya sözleşmesiyle birlikte geçerli değildir.

MADDE 3. ERKEN KAYIT & REFERANS KAMPANYASI ÖDÜLÜ UYGUNLUK KRİTERLERİ

 1. İşbu Referans Sözleşmesi uyarınca, erken kayıt & referans programı sona erdikten ve web sitesi işlem yapılmaya açıldıktan sonra aşağıda belirtilen kampanya şartlarının Kullanıcı ve Yönlendirilen Kullanıcı yönünden sağlanması koşulu ile 7 iş günü içerisinde Block Earner tarafından Kullanıcı’ya ve Yönlendirilen Kullanıcıya aşağıda detayları belirtilen erken kayıt & referans ödülleri verilecektir.

  1. Kullanıcı tarafından öncelikle erken kayıt ile Block Earner waitlistine kayıt olunması ve erken kayıt & referans kampanyası sona erdikten sonra www.blockearner.com.tr alan adına sahip Block Earner web sitesi Kullanıcılara açıldığında Kullanıcı hesabı oluşturulması gerekmektedir.
  2. Kullanıcı tarafından öncelikle Block Earner web sitesinde yer alan kullanıcı hesabına aşağıda detayları belirtilen depozito miktarlarının yatırılması ve sonrasında da bu tutarın Block Earner web sitesinde yer alan getiri hesaplarından birine gönderilmesi ve en az 1 ay boyunca söz konusu hesapta tutulması gerekmektedir.
  3.     Kullanıcı minimum 250 TL olmak üzere 1.000 TL’ye kadar tutarı seçtiği bir getiri hesabına yatırır ve en az 1 ay boyunca söz konusu hesapta tutar ise 50 TL tutarında erken kayıt ödülü kazanacaktır.
  4.     Kullanıcı minimum 1.000 TL olmak üzere 2.000 TL’ye kadar tutarı seçtiği bir getiri hesabına yatırır ve en az 1 ay boyunca söz konusu hesapta tutar ise 100 TL tutarında erken kayıt ödülü kazanacaktır.
  5.     Kullanıcı minimum 2.000 TL tutarı seçtiği bir getiri hesabına yatırır ve en az 1 ay boyunca söz konusu hesapta tutar ise 200 TL erken kayıt ödülü kazanacaktır.
  referral bonusreferral bonus
 2. Ayrıca işbu Erken Kayıt & Referans Sözleşmesi uyarınca daha önce Block Earner Waitlistine kaydolmamış gerçek kişinin; kendisiyle paylaşılan Referans Linkini kullanarak Block Earner web sitesine kaydolması ve Madde 3.3’teki kriterleri sağlaması halinde, Block Earner tarafından referans linkini paylaşmış olan Kullanıcı’ya her başarılı referans başına ayrı ayrı 100 TL Referans Ödülü verilecektir. Kullanıcı ilk olarak hangi getiri hesabına yatırımını yaptı ise kazandığı Erken Kayıt Ödülü ve Referans Ödülü oradaki birime çevrilecektir.
 3. Şöyle ki işbu Erken Kayıt Ödülü ve Referans Ödülü Kullanıcının hesabına önce TL olarak aktarılacak akabinde kişinin ilk yatırım yaptığı getiri hesabındaki birime göre çevrilerek getiri hesabına aktarılacaktır. Söz konusu aşamalar işlem geçmişine yansıyacaktır.
 4. Aynı zamanda işbu Referans Sözleşmesi uyarınca Kullanıcı’nın Referans Linki’ni paylaştığı ve daha önce Block Earner Waitlistine kaydolmamış gerçek kişinin ("Yönlendirilen Kullanıcı") aşağıdaki kriterleri sağlaması halinde Block Earner tarafından bu Yönlendirilen Kullanıcı’ya da ayrıca getiri hesabına yatıracağı ilk depozito tutarı uyarınca ödül verilecektir.

  1. Referans Linki paylaşılan Yönlendirilen Kullanıcı gerçek kişinin referans kampanyası sona erdikten sonra www.blockearner.com.tr alan adına sahip Block Earner web sitesi Kullanıcılara açıldığında Kullanıcı hesabı oluşturması gerekmektedir.
  2. Yönlendirilen Kullanıcı tarafından, Block Earner web sitesi Kullanıcılara açıldığında Kullanıcı hesabı oluşturulduktan sonra, Yönlendirilen Kullanıcının Block Earner web sitesinde yer alan hesabına detayları aşağıda belirtilmiş olan tutarda depozito yatırması ve sonrasında da bu tutarı Block Earner web sitesinde yer alan getiri hesaplarından herhangi birine göndermesi ve en az 1 ay boyunca söz konusu hesapta tutması gerekmektedir.
  3.     Yönlendirilen Kullanıcı şartları sağlar ve minimum 250 TL olmak üzere 1.000 TL’ye kadar tutarı seçtiği bir getiri hesabına yatırır ve en az 1 ay boyunca söz konusu hesapta tutar ise 50 TL tutarında ödül kazanacaktır.
  4.     Yönlendirilen Kullanıcı şartları sağlar ve minimum 1.000 TL olmak üzere 2.000 TL’ye kadar tutarı seçtiği bir getiri hesabına yatırır ve en az 1 ay boyunca söz konusu hesapta tutar ise 100 TL tutarında ödül kazanacaktır.
  5.     Yönlendirilen Kullanıcı şartları sağlar ve minimum 2.000 TL tutarı seçtiği bir getiri hesabına yatırır ve söz konusu depozitoyu en az 1 ay boyunca söz konusu hesapta tutar ise 200 TL tutarında ödülü kazanacaktır.
  6. Erken Kayıt & Referans Kampanyası ödül tutarı hesaplaması, yatırım yapılan ilk getiri hesabına yatırılan ilk depozito tutarı üzerinden gerçekleştirilecektir.
 5. Referans Linki sahibi Kullanıcı Madde 3.1’deki kriterlere uygun davranmazsa dahi Madde 3.3’teki kriterlere uygun davranan Yönlendirilen Kullanıcının kendi adına ve hesabına Referans Ödülü’nü almasına engel olmaz.

MADDE 4. ERKEN KAYIT & REFERANS ÖDÜLÜ ŞARTLARI

 1. Bu Sözleşme yalnızca Madde 3 kapsamındaki Uygunluk Kriterleri karşılanırsa ilgili Kullanıcıya sunulur.
 2. Her Referans Linki paylaşımında Kullanıcı Referans Ödülü kazanma hakkına sahiptir, herhangi bir Referans Linki paylaşım sınırı yoktur. Ancak Erken Kayıt & Referans kampanyası web site kullanıma açıldıktan sonraki ilk 1 ayda kampanya şartlarını sağlayan ilk 10.000 kişi ile sınırlıdır.
 3. Kriterlere uygun her Referans Linki paylaşımı ve her başarılı Referans işlemleri için sadece bir kez Referans Ödülü alınabilir.
 4. Referans Linki eksik, geçersiz veya Block Earner kayıtlarıyla eşleşmeyen bir link ise Block Earner herhangi bir Referans Ödül ödemesi yapmaması hakkına sahiptir.
 5. Yönlendirilen kullanıcının daha önce Waitliste kaydolduğu veya Block Earner web sitesine kaydolurken Referans Linkini kullanmadığı ortaya çıkarsa Block Earner ilgili Referans Ödülü’nü vermeme hakkını saklı tutar.
 6. Ticari sır/Gizli Bilgi kapsamında hangi Referans Linki işleminin geçerli olduğu, hangisinin geçerli olmadığına ilişkin Uygunluk Kriterleri değerlendirmeleri Block Earner tarafından herhangi bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
 7. Herhangi bir Referans Linki işleminin uygunluğunun doğrulanması hakkı Block Earner’a aittir ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak Block Earner, herhangi bir Referans Linki işleminin uygun olup olmadığını belirleme hakkına sahiptir.
 8. Referans Ödülü; uygunluk kriterleri sağlandıktan 7(yedi) iş günü içerisinde ilgili Kullanıcı’nın Block Earner web sitesindeki hesabına gönderilecektir.
 9. Referans Linkini işbu Sözleşmeye göre kullanmamak veya Referans Linkini yayınlamak, reklamını yapmak, ifşa etmek veya satmak dahil olmak üzere ama bunlarla sınırlı olmamak üzere İşbu Sözleşme amacı dışında iş ve işlemler yapılması (örn: Waitlist’te birden fazla kayıt ve Kullanıcı oluşturmak amaçlı, farklı farklı e-postalar kullanmak vb.) halinde Block Earner her türlü zararının ilgili Kullanıcı tarafından tazmini hakkı ve ilgili Kullanıcı’ya verilen Referans Ödülü miktarının iadesini talep etme hakkı saklı kalmak kaydıyla işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.
 10. Taraflar; işbu Sözleşme hüküm ve koşullarının tek taraflı olarak Block Earner tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 11. İşbu Sözleşme yalnızca sınırlı bir süre için geçerlidir ve açıkça belirtilmediği sürece başka herhangi bir promosyon teklifiyle birlikte kullanılamaz. İşbu Sözleşme hükümleri (Referans Ödülü miktarı dahil olmak üzere) herhangi bir zamanda Block Earner tarafından kendi takdirine bağlı olarak uzatılabilir, geri çekilebilir veya değiştirilebilir niteliktedir. İşbu Sözleşmenin geri çekilmesi veya değiştirilmesi halinde, Uygunluk Kriterlerinin karşılanması koşuluyla, işbu Sözleşme’nin geri çekilmesinden veya değiştirilmesinden önce yapılan Referans İşlemleri Block Earner tarafından kabul edilecektir. Ancak kullanılmamış Referans Linkleri işbu Sözleşme geri çekildikten sonra veya değiştirildikten sonra Kullanıcı tarafından kullanılamayacaktır, geçersiz olacaktır.
 12. Kullanıcı; Block Earner web sitesinin herhangi bir şekilde arızası, Referans Linki hataları, bilgisayarların, sunucuların veya sağlayıcıların, iletişimlerin ve tesislerin herhangi bir arızasından kaynaklı olarak karşılaşacağı doğrudan, dolaylı, özel ve sonradan ortaya çıkan herhangi bir hasar,kayıp, zarar ve ziyandan herhangi bir şekilde Block Earner’ı sorumlu tutmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Block Earner olarak sizin tarafınızdan yapılan herhangi bir vergi yükümlülüğünden ve herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacağız. Bu Teklife katılmanın veya herhangi bir Yönlendirme Bağlantısı ile bağlantılı olarak herhangi bir şekilde neden olunan (doğrudan, dolaylı, özel veya sonuçta ortaya çıkan) ortaya çıkan hasar.
 13. Taraflar; işbu Sözleşme’de yer almayan hususlarda Block Earner Kullanıcı Sözleşmesi’nin, Block Earner Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Block Earner Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni hükümlerinin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 14. İşbu Sözleşme Block Earner Kullanıcısı tarafından referans programına dahil olunan tarihte Block Earner ve Kullanıcı açısından yürürlüğe girmiş olup; herhangi bir şekilde fesih edilene kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

  Sorularınız ve bildirimleriniz için lütfen şu adresten bizimle iletişime geçin:

  YetkiliWeb3 Teknoloji Anonim Şirketi

  E-postainfo blockearner email

  Son Güncelleme27 Temmuz 2022