BLOCK EARNER RISK BILDIRIMI

Block Earner hizmetlerini kullanmadan önce risklerin ne olduğunu anlamanız ve bu riskleri üstlenebileceğinizi kabul etmeniz gerekmektedir. İşbu Risk Bildirimi bazı riskleri belirtmekle birlikte kripto varlıkların alım satımı ve Block Earner hizmetlerinin kullanılmasından ötürü meydana gelebilecek tüm riskler burada sayılanlarla sınırlı değildir. Risk Bildirimi’nin amacı risklerle alakalı genel bir çerçeve çizmek olup burada belirtilen ifadeler meydana gelebilecek tüm riskleri içermemektedir. Bu nedenle Kullanıcı, risklere ilişkin olarak kendi araştırmasını yapmakla yükümlüdür.

Genel

Block Earner herhangi bir yasal, vergisel veya finansal tavsiye sağlamaz. Kripto varlıkların alım satımını yapmak, elde tutmak veya kullanmak dahil olmak üzere herhangi bir finansal karar vermeden önce bağımsız yasal, vergisel veya finansal tavsiye almanız önemle tavsiye edilir.

Kripto varlıklarla ilgili önemli riskler vardır ve bu tür riskleri anladığınızdan ve bu risklerin sizin için uygun olup olmadığını değerlendirmekten yalnızca Kullanıcı sorumludur. Block Earner, kripto varlıklarla işlem yapmanız veya herhangi bir hizmeti kullanmanız için herhangi bir teklif, tavsiye veya davette bulunmaz ve kişisel durumunuzu, mali durumunuzu, ihtiyaçlarınızı veya hedeflerinizi dikkate almaz. Herhangi bir finansal karar vermeden önce, finansal durumunuzu ve kapasitenizi dikkatlice değerlendirmeli ve yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarları kullanmalısınız.

Herhangi bir işleme girmeden önce, girdiğiniz bir işlemin uygunluğunu, kendi hedefleriniz, mali ve operasyonel kaynaklar ve diğer ilgili koşullar ışığında zarar riskine maruz kalmanızın niteliğini ve kapsamını anladığınızdan emin olmalısınız.

Kripto varlıklara ilişkin genel riskler

Kripto varlıklarda işlem yapmak finansal kayıp riskine neden olabilir. Kripto varlıklar doğası gereği oldukça değişkendir ve kripto varlıklarının alım satımında, yatırımında veya elde tutulmasında kayıp riskinin önemli derecede olabileceğini bilmelisiniz.

Kripto varlıklarının değeri, kısa süreler içinde önemli fiyat dalgalanmaları ile oldukça tahmin edilemez olabilir. Kripto varlıklarının değeri, dünya piyasalarının performansı, faiz oranları, gelir ve sermaye üzerindeki vergilerdeki değişiklikler, döviz kurları, düzenleyici ve yasal değişiklikler, teknolojik gelişmeler ve piyasa duyarlılığı dahil olmak üzere öngörülemeyen olaylardan etkilenebilir.

Kripto varlıklar yasal ödeme aracı değildir ve herhangi bir kişinin gelecekte herhangi bir zamanda bunları amaçlarına uygun olarak kabul edeceğinin garantisi yoktur. Piyasa mevcudiyeti ve likidite sınırlı olabilir veya kesintiye uğrayabilir. Kripto varlıklarınızı herhangi bir fiyattan satabileceğinizin veya değiştirebileceğinizin garantisi yoktur.

Kripto varlıkların doğası, indirgeme saldırıları veya blok zinciri yeniden düzenlemeleri dahil olmak üzere artan bir dolandırıcılık veya siber saldırı riskine neden olabilir. Kripto varlık işlemleri geri alınamaz. Hatalı işlemler, paranızın geri dönüşü olmayan kaybına neden olabilir.

On-chain dijital cüzdanınızda kripto varlıkları bulundurduğunuz yerde, özel anahtarlarınızı ve hatırlatıcı sözcükleri korurken çok dikkatli olmalısınız. Özel anahtarların ve hatırlatıcı sözcüklerin kaybı, paranızın geri dönüşü olmayan kaybına neden olabilir. Blok zincirinin merkezi olmayan yapısı nedeniyle, özel anahtarlarınızı geri yükleyebilecek, paranızı çekebilecek veya kayıplarınızı size geri ödeyebilecek hiçbir merkezi taraf yoktur.

Dijital cüzdanınıza erişim sağlayan herhangi bir üçüncü taraf paranızı çekebilir ve bu tür tarafları tanımlayabilir veya bulamayabilirsiniz. Cüzdanınızın özel anahtarlarını veya hatırlatıcı sözcüklerini asla kimseye vermeyin. Bir adrese kripto varlıkları gönderdiğinizde, örneğin bir adres yanlış girilmiş olabileceğinden, bu kripto varlıklara erişiminizi ve bu varlıklar üzerindeki herhangi bir hak talebinizi süresiz veya kalıcı olarak kaybetme riskiniz vardır. Hileli veya kazara yapılan işlemlerden kaynaklanan kayıplar geri alınamayabilir.

Başka bir varlığın (örneğin herhangi bir itibari para birimi, emtia) fiyatını taklit etmesi veya takip etmesi amaçlanan kripto varlıklar, amaçlanan değerinin üzerinde veya altında dalgalanabilen bu fiyatları her zaman doğru bir şekilde yansıtmayabilir.

Kripto varlıklar dünyanın bir çok yerinde büyük oranda regüle edilmemiş olup bu nedenle kayıp durumunda Kullanıcılara sınırlı koruma sağlanabilir.

Farklı yargı alanları, kripto varlıkları farklı şekilde niteleyebilir ve blok zincirinin ve kripto varlıkların sınır ötesi doğası onları birden çok yargı alanlarının yasalarına tabi kılabilir. Herhangi bir kripto varlığının herhangi bir şekilde kullanılmasının yürürlükteki tüm yasalara uygun olduğundan her zaman emin olmalısınız.

Farklı yargı alanları kripto varlıklar üzerinde kendine özgü vergi kuralları uygulayabilir. Her zaman için işlemlerinize uygulanacak vergi kurallarını anlamanız ve gerekli yükümlülüklere uymanız gerekmektedir.

Blok zinciri teknolojileri, kötü niyetli saldırılardan teknik zorluklara ve arızalara kadar çok çeşitli risklere açıktır; bu, blok zinciri üzerinde işlem gören veya tutulan paranın kaybına, işlem maliyetlerinin artmasına veya yürütmede gecikmelere neden olabilir.

Block Earner hizmetlerinin kullanılmasına ilişkin riskler

1. Volatilite

Kripto varlıkların alım satımını yapmak ve tutmak yüksek risk içermektedir. Kripto varlıklarının değeri, kısa süreler içinde önemli kayıplara yol açabilecek önemli fiyat dalgalanmaları ile oldukça tahmin edilemez olabilir. Sadece riskleri tam olarak anlıyor ve kabul ediyorsanız kripto varlık alım satımı yapmalısınız.

2. Karşı taraf

Block Earner vasıtasıyla kripto varlık satın aldığınızda Block Earner veya üçüncü taraf bu kripto varlıkları tutmakta ve güvence altına almaktadır. Block Earner veya üçüncü taraf iflas ettiğinde veya siber saldırıya maruz kaldığında kripto varlıklarınız risk altında kalabilir ve kısmen veya tamamen kripto varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Block Earner üçüncü taraflar üzerinde çok detaylı güvenlik, finansal ve kredibilite testi değerlendirmesi yapmaktadır. Ancak buna rağmen Block Earner finansal kayba yol açabilecek şekilde bir ihlale uğranmayacağının, söz konusu varlıkların kaybedilmeyeceğinin garantisini vermemektedir.

3. İflas riski

Block Earner bir güven hesabında itibari para birimi tutmamaktadır. Buna göre, Block Earner iflas ederse bizde bulunan itibari paralarınız veya kripto varlıklarınızla ilgili olarak teminatsız bir alacaklı olacaksınız.

4. Vergi riski

Kâr için Kripto varlık birimleri satın almak, satmak veya iade almak, yeni vergilendirme sorunlarına yol açabilir. Hizmetlerimizi kullanırsanız bir vergi danışmanıyla konuşmaya hazır olmanız gerekir. Kripto varlık satın almadan önce bağımsız vergilendirme danışmanlığı almanızı öneririz.

5. Piyasa riski

Kripto Varlıkların değeri sürekli dalgalanabilir veya değeri çok önemli ölçüde düşebilir. Hükümetler tarafından verilen ve yasal ödeme aracı olarak tanınan para birimlerinin aksine, kripto varlıklar teknoloji ve güven tarafından desteklenir. Kripto varlıkların bir krizde değerini korumak için düzeltici önlemler alabilecek merkez bankası veya diğer yetkililer yoktur. Kripto varlıkların ticaretiyle ilgili hizmetlerin kullanımı, büyük ve ani mali kayıplara yol açabilir. Bu nedenle kripto varlıklarda kaybetmeyi göze alamayacağınız değeri tutmamanız gerekmektedir.

6. Regülasyon Riski

Kripto varlıkların düzenleyici statüsü, Türkiye’de dahil olmak üzere birçok yargı bölgesinde belirsizdir. Devlet kurumlarının kripto varlıkları nasıl düzenleyeceğini veya düzenleyip düzenlemeyeceği bilinmemektedir. Aynı şekilde, herhangi bir devlet otoritesinin, kripto varlıkları etkileyecek mevcut yasalarda, düzenlemelerde ve/veya kurallarda nasıl değişiklik yapıp yapamayacağını bilmekte mümkün değildir. Block Earner, devletin eylemlerinin herhangi bir kripto varlık ile ilgili olarak bu tür hizmetleri sunmaya devam etmeyi yasa dışı veya ticari açıdan istenmeyen hale getirmesi durumunda, herhangi bir kripto varlık ile ilgili olarak hizmetleri sunmayı bırakabilir veya hizmetlerin belirli yargı alanlarında veya bu yargı alanlarında kullanılmasını yasaklayabilir.

7. Teknoloji riski

Block Earner, hesabınıza erişiminizi veya hesabınızı kullanmanızı engelleyebilecek veya işlemlerinizi geciktirebilecek teknolojik zorluklar yaşayabilir. Block Earner'ın en büyük önceliği, sistemlerinin, elindeki kripto varlıklarının ve kullanıcılarının kişisel bilgilerinin güvenliğidir. Ancak, Block Earner (ve bu tür varlıklar üzerinde yetkili erişim veya denetime sahip üçüncü taraflar), bu tür varlıkların güvenliğinin ihlal edilmesine neden olabilecek kötü niyetli saldırılara ve güvenlik ihlallerine maruz kalabilir.

Bu sitedeki bilgilerin doğru olduğundan emin olmaya çalışıyoruz, ancak doğruluğu konusunda açık veya zımni herhangi bir garanti vermiyoruz. Herhangi bir hata veya eksiklik için sorumluluk kabul etmiyoruz.

İşbu Risk Bildirimi zaman zaman değiştirilebilir. Risk Bildirimi son versiyonuyla birlikte Web Site’de yer almaktadır. Kullanıcı Web Site’de bulunan Risk Bildirimi’nin son versiyonunu okumakla yükümlüdür.

İşbu Risk Bildirimi, Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz parçasıdır.