BLOCK EARNER KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

 1. İşbu Block Earner Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır) ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ekleri; Web3 Teknoloji A.Ş (Bundan sonra "Block Earner" olarak anılacaktır) ile / alan adlı web site ve mobil uygulamasına (bundan sonra web site ve mobil uygulama birlikte "Platform" olarak anılacaktır) üye olan ve Platformu işbu Sözleşmenin şartlarına uymayı kabul ederek kullanan Kullanıcı arasında işbu Kullanıcı Sözleşmesinin Kullanıcı tarafından onaylanması akabinde Platforma üye olması anında düzenlenmiştir.

 2. Platforma üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesinin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin konusu Platform koşulları çerçevesinde Platformda sunulan hizmetlerden Kullanıcının yararlanmasına ilişkin koşul ve şartlarla ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

MADDE 3 - TANIMLAR

Web site / Mobil Uygulama (Platform)

Hukuki hakları Web3 Teknoloji A.Ş.’ye ait olan / adresli web sitesini ve web sitesi aracılığıyla sunulmakta olan web sayfalarının, web uygulamalarının, mobil uygulamarının, uygulama programlama arayüzlerinin (API) tamamını içerecek şekilde Block Earner tarafından yönetilen kripto varlık alım satım platformunu ifade eder.

Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu Block Earner Kullanıcı Sözleşmesini ve içeriğini ifade eder.

Sözleşme Ekleri

İşbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil eden metinlerini ifade eder. Bahsi geçen metinler, işbu Sözleşme ile bir bütün olup bu metinlerde yer alan esasların ihlal edilmesi işbu sözleşmenin ihlali ile eşdeğer niteliktedir.

 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Ekleri

Taraf-Taraflar

İşbu Sözleşmede; Sözleşmenin her iki tarafı olan Web3 Teknoloji A.Ş. ile Kullanıcı ayrı ayrı "Taraf" birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

Block Earner

Platformun işletmecisi olan, Dikilitaş Mahallesi, Ayazmadere Caddesi, No:6-1, İç Kapı No:16, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye adresinde yerleşik Web3 Teknoloji A.Ş. unvanlı şirket, Türk hukukuna göre kurulmuş olan bağımsız özel hukuk tüzel kişiliğini ifade eder. Block Earner, kendi adına ticari faaliyette bulunmakta olup herhangi bir yurt içi ya da yurt dışı tüzel kişiliğin acentesi, şubesi ya da temsilcisi değildir.

Kullanıcı / Kullanıcılar

Platforma işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini kabul ederek üye olan, T.C. Kanunları uyarınca reşit olan gerçek kişileri ifade eder.

T.C. vatandaşları için: 18 yaş ve üstü, fiil ehliyeti olan her gerçek kişi üye olabilir.

Banka

Türkiye’de Türk kanunları uyarınca kurulmuş ve faaliyetlerini sürdüren bankaları ifade eder.

Blokzincir (Blockchain)

Kayıtların merkeziyetsiz bir ağ üzerinde tutulduğu ve onaylandığı merkeziyetsiz veritabanıdır. Kayıtlar; şifreleme algoritmalarına göre birbirine eklenen bloklar üzerinde tutulduğundan "blokzincir" olarak adlandırılmaktadır.

Kripto Varlık

Platform üzerinde işlem yapma imkânı sunan kripto varlıklardır.

Kripto Varlık Cüzdanları / Sanal Cüzdanlar (Wallet)

Kullanıcıların hesaplarına tanımlayabilecekleri, her biri kendine özgü ve eşsiz sanal cüzdan adresleridir. Her bir kripto varlık çeşidi için ayrı adres algoritması ve şifrelemesi kullanılan, farklı bir cüzdan kullanılmaktadır. Kripto varlıklar bu adresler arasında transfer edilebilir. Kripto varlık adresleri rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (KVKK Metinleri)

Kullanıcıların Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Block Earner tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Block Earner’in kişisel verilere ilişkin genel Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını düzenleyen ve Platform üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Soğuk Depo (Cold Storage)

Kripto varlık adreslerine ait özel anahtarların çevrimdışı olarak saklanmasıdır.

Phishing (Oltalama)

Kişisel veriler gibi hassas bilgileri elde etmek amacıyla kurbanların e-mail hesabına, farklı kurum ve kuruluşları taklit ederek gönderilen e-mail içeriklerinde bulunan zararlı bağlantılara tıklayan ya da kurum ve kuruluşların web sitelerini, alan adlarını ya da mobil uygulamalarını taklit ederek bu sistemlere giriş yapmaya çalışan kurbanların erişim bilgilerini çalmak için gerçekleştirilen saldırılardır.

5549 sayılı kanun

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’u ifade eder.

KYC

"Müşterini Tanı" anlamına gelen, "Know Your Customer"ın kısaltması olan KYC, 5549 sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince, bir piyasa standardı olarak gelişen, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kullanıcı bilgilerini doğrulamak için kullandıkları bir yöntemdir.

KYC Hizmet Sağlayıcı

Müşteri Tanıma ve işlem izleme çerçevesinde Block Earner tarafından kullanılan anlaşmalı KYC (müşterini tanı) hizmet sağlayıcısını ifade eder.

AML

"Kara Para Aklama İle Mücadele" anlamına gelen, "Anti-Money Laundering" in kısaltması olan AML, kara para aklama faaliyetleri ile mücadele süreçlerini ifade etmektedir.

CTF

"Terörizmin Finansmanı ile Mücadele" anlamına gelen, "Counter-Terrorism Financing"in kısaltması olan CTF, terörizmin finansmanı ile mücadele süreçlerini ifade etmektedir.

FATF

"Mali Eylem Görev Gücü" anlamına gelen, "Financial Action Task Force"un kısaltması olan FATF, G7 ülkeleri tarafından kurulmuş, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele amacı ile tavsiye kararlar alan uluslararası bir kuruluştur.

OFAC

"ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi" anlamına gelen, "The Office of Foreign Assets Control"un kısaltması olan OFAC, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı çalışan yurt dışı kaynaklı varlık ve hesapları denetleyen ofistir. OFAC, yabancı ülkelere ve rejimlere terörizmin finansmanı, uyuşturucu kaçakçılığı, kitle imha silahlarının yayılması gibi nedenlerle yaptırımlar uygulamaktadır.

OCR

"Optik Karakter Okuma" anlamına gelen, "Optic Character Recognition" bilgisayar ortamında bulunmayan yazılı dokümanların özel tarayıcılar veya normal olarak taranmış resimlerinin bazı özel programlar arayıcılığıyla bilgisayar ortamına düzenlenebilecek sayısal halde aktarılmasıdır.

PEP

"Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi" anlamına gelen, "Politically Exposed Person"un kısaltmasıdır. Konumları nedeniyle rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama konularında daha fazla fırsata sahip olan bu nedenle risk grubunda değerlendirilen kişilerdir.

SIP

"Özel İlgi Kişisi" anlamına gelen, "Special Interest Person"un kısaltmasıdır. Aldığı cezalar ve maruz kaldığı soruşturmalar gibi nedenlerle kara para aklama konusunda yüksek risk grubunda olan kişilerdir.

RCA

"Akrabalar ve Yakın Ortaklıklar" anlamına gelen, "Relative and Close Associates"in kısaltmasıdır. PEP ile akrabalık, arkadaşlık ya da ortaklık ilişkisi paylaşan risk grubunda değerlendirilen kişilerdir.

OCR

"Optik Karakter Tanıma" anlamına gelen, "Optical Character Recognition"un kısaltmasıdır. PDF, Jpeg gibi dosya formatlarını düzenlenebilir ve aranabilir hale getirmektedir.

BDDK

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu" kısaltmasıdır.

TCMB

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası"nın kısaltmasıdır.

MADDE 4 - TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Üyelik
 2. Kullanıcı, Platformda sunulan hizmetleri kullanmak üzere bir hesap açtığı andan itibaren işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan kayıt ve koşulları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.
 3. Kullanıcı, üyelik başvurusunda bulunmadan önce kripto varlıkların yatırım ya da alım-satım amaçlı olarak kullanımının ciddi maddi kayıplar yaratacak yüksek riskler taşıdığını ve kripto varlık servislerinin halihazırda devlet ya da başka bir otorite tarafından denetime tabi olmadığını bildiğini, bu nedenle kripto varlıkların yatırım ya da alım-satım amaçlı olarak kullanılmasının kendi finansal durumuna uygun olup olmadığına karar verirken gerekli özeni gösterdiğini, kripto varlık alım-satımı konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olduğunu kabul eder.
 4. Block Earner, bir kripto varlık işlem platformudur. Platformdaki işlemler ise Kullanıcılar tarafından yapılmaktadır. Platform; Kullanıcının sorumluluğunda olan bu işlemlere yalnızca aracılık eder. Bu nedenle herhangi bir kripto varlığın fiyatı, kullanıcıların yaptığı alım-satım işlemlerine bağlı arz-talep durumuna göre kendiliğinden oluşmaktadır. Aynı zamanda Block Earner’ın güncel kripto varlık fiyatlarına herhangi bir etkisi ya da müdahalesi bulunmamaktadır. Bu bağlamda fiyatlarda olan değişikliklerden dolayı kullanıcıların zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan ya da doğacak zararlardan Block Earner sorumlu değildir.
 5. Tüm kullanıcılar, Platformu kullanabilmek için kayıt esnasında talep edilen tüm bilgileri güncel ve doğru bir şekilde eksiksiz olarak doldurmak, işbu Sözleşmeyi kabul etmek ve gerekli tüm belgeleri temin etmek ve Platforma yüklemek zorundadırlar. Kullanıcılar tarafından Platform üzerinde birden fazla üyelik açılması, bir hesabın birden fazla üye tarafından kullanılması ya da bir üye tarafından birden fazla hesap kullanılması ve bahse konu hesaplarda işlem yapılması yasaktır. Bununla beraber Block Earner, Kullanıcıların Platforma kayıt sırasında yanlış veya yanıltıcı bilgi verdiği tespit edildiği takdirde herhangi bir sorumluluk kabul etmeksizin Block Earner’ın hesabı reddetme veya sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
 6. Aşağıdaki koşulların sağlanması neticesinde, Block Earner tarafından kullanıcı hesabı onaylanır ve Kullanıcı Platformun sunduğu hizmetleri kullanmaya başlayabilir.
 7. Kullanıcı; işbu sözleşme kapsamındaki hizmetleri kullanabilmesi için 18 yaşından büyük ve Türkiye cumhuriyeti yasaları kapsamında medeni hakları kullanma ehliyetine haiz olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
 8. Kullanıcı hesabı açılırken geçerli e-posta adresi ve cep telefonu numarası ile ön kayıt yapılması gerekmektedir. Kayıt için gerekli bilgiler girildikten sonra öncelikle e-posta adresine Platform tarafından bir aktivasyon e-postası gönderilecek olup bu e-posta aracılığıyla aktivasyon işleminin yapılması, sonrasında yine Platform tarafından cep telefonu numarasına gönderilecek doğrulama kodunun Platforma girilmesi durumunda kullanıcı hesabı oluşturulacaktır. Ancak hesabın açılmış olması onaylandığı anlamına gelmemektedir.
 9. Kullanıcı; hesabını onaylatmak ve hesabına TL ya da kripto varlık gönderimi yapabilmesi için aşağıdaki aşamalardan geçmesi gerektiğini, aşağıdaki şartları sağlaması gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

  • Kullanıcıların isimleri ve bilgileri ile birden fazla hesap açılmasına izin verilmez.
  • Sistem, OCR özelliğini kullanarak yüklenen kimlik belgelerini (kimlik, sürücü belgesi, pasaport, vs.) kalite ve biçim kontrolünden geçirir ve eski bilgiler için kontrol işlemini gerçekleştirir. Doğrulama süreci saygın bir üçüncü taraf üzerinden sağlanır.
  • Kimlik doğrulama için aşağıdaki geçerli belgeler kullanılır:

   1. Kimlik kartı; (Türk Vatandaşları için T.C. Kimlik Kartı)
   2. Sürücü belgesi;
   3. Pasaport;
  • Sunulan isim, doğum tarihi, vb. bilgiler 172 ülkede kontrol edilir ve kimlik belgelerindeki bilgilerle karşılaştırılır.
  • Bilgiler FATF, OFAC, AML/CTF, PEP, RCA, SIP gibi uygunluk izleme listelerinden gerçek zamanlı kontrol edilir.
  • KYC sistemi aşağıdaki ek doğrulamaları gerçekleştirir:

   1. E-posta doğrulama: E-posta adresi, hesabın yaşı, domain bilgileri ve e-posta saygınlık durumu;
   2. SMS doğrulama;
   3. E-posta ihlal kontrolü;
   4. OCR (Optical Character Recognition) kontrolü: Kimlik belgelerindeki fotoğrafın özçekim ile karşılaştırılması.
  • KYC doğrulama motoru; kullanıcı verisini analiz ederken "şelale mantığı" yaklaşımı kullanır. Bir doğrulama seviyesini geçemeyen kullanıcı diğerine geçer ve diğer parametreler kontrol edilir.
  • Doğrulama motoru her başvurana bir KYC notu verir ve nota bağlı olarak sistem ya başvuruyu reddeder ya da başvuranı bir KYC düzeyine atar. KYC düzeyi erişim ayrıcalıklarını, izin verilen işlevleri ve sınırları belirler.
  • KYC ile kayıt sürecinde ilgili çalışanlar, denetim ve uyum bölümleri tarafından gerektiğinde kayıt başvurularını doğrulamak ve tasdik etmek için Kullanıcı ile iletişime geçme hakkına sahiptir.
  • Genel politika olarak Block Earner riskli ya da şüpheli bulduğu başvuruları, başvurana açıklama yapmadan reddetme hakkını saklı tutar. Ancak, başvuranın şüphe uyandırması halinde ilgili Kullanıcıdan risk ya da endişeleri giderecek ek bilgiler talep edilebilir.
  • Block Earner tarafından basitleştirilmiş özen yükümlülüğü prosedürleri kullanılmamaktadır.
  • Block Earner; kararın detaylarını açıklama zorunluluğu olmadan herhangi bir başvuruyu reddetme hakkını da saklı tutar.
 10. Kullanıcı; üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Block Earner’ın hizmetlerinden faydalanırken, Kullanıcı Sözleşmesinde yer alan tüm şartlara, Platformun ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve başta 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 11. Kullanıcı; Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Block Earner’ın, kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara gerekse mevzuat uyarınca hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Block Earner’dan her ne nam ve şart altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 12. Kullanıcı; Block Earner tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, e-mail, telefon, şifre v.b. unsurların) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususların tamamen Kullanıcıların sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Kullanıcı; Platforma giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Block Earner’ın doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
 13. Block Earner; Kullanıcıya sisteme erişim için güçlü bir parola kullanmasını, erişim bilgi ve araçlarını güvenli bir şekilde saklamasını, üçüncü kişilerle paylaşmamasını, phishing (oltalama) gibi saldırılara karşı dikkatli olmasını tavsiye eder. Kullanıcı, kişisel kusuru ile ya da siber saldırıya uğraması nedeniyle, sisteme erişim araçlarını ya da bilgilerini ele geçiren üçüncü kişiler tarafından hesabına yönelik saldırılardan ve dolandırıcılığa maruz kalmasından Block Earner’ın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
 14. Kullanıcıya Platforma erişim sağlarken, sürekli olarak SSL güvenlik sertifikalı / web adresi üzerinden veya ilgili mobil uygulama üzerinden Platforma erişmeye çalıştığını kontrol etmesi tavsiye edilir.
 15. Kullanıcı, hesabına yetkisiz bir erişim olduğunu, hesabının ele geçirildiğini, Platformda teknik problemler olduğunu ya da Platforma siber saldırı gerçekleştirildiğini fark eder etmez Block Earner’ı bilgilendireceğini kabul eder.
 16. Kullanıcı, Block Earner ile info@blockearner.com.tr ya da destek@blockearner.com.tr e-mail adresleri aracılığıyla iletişime geçecektir. Aynı şekilde Block Earner, kullanıcı ile info@blockearner.com.tr ya da destek@blockearner.com.tr e-mail adresleri üzerinden iletişime geçecektir. Kullanıcı, bu e-mail adresleri dışında, Block Earner adının kullanılarak herhangi bir dolandırıcılık ya da siber saldırıya maruz kaldığı takdirde doğacak hiçbir zarardan Block Earner’ı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 17. Kullanıcı; Block Earner’ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu şekilde bir devrin tespiti halinde Block Earner kullanıcının hesabını dondurmak ve bloke etmek hakkını saklı tutar. Kullanıcı böyle bir durumdan ötürü doğacak hiçbir zarardan Block Earner’ın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 18. Kullanıcı, üyelik başvurusu aşamasının tamamlanmasından veya üyeliğinin onaylanmasından sonra üyelik başvurusu esnasında paylaştığı bilgilerde bir değişiklik olması halinde Block Earner’a bu değişiklikleri en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür.
 19. Kullanıcı, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmemesinden dolayı üyeliğinin onaylanmaması ya da mevcut üyeliğinin askıya alınması halinde Block Earner’ın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 20. Kullanıcı, işbu Sözleşme ile Block Earner’ın tüm Kullanıcıların hesaplarını her zaman inceleme, değerlendirme ve Kullanıcılardan yeni bilgi ve belgeler talep etme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 21. Kullanıcı, üyelik aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda kendisine verilen hizmetlerin geçici veya kalıcı olarak durdurulabileceğini ve sağlanan bu hizmetlerin limitlerinin değiştirilebileceğini kabul eder.
 22. Block Earner; kullanıcı limitlerini tek taraflı olarak belirleyeceği gibi değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Değişiklikler Platformda duyurulduğu andan itibaren geçerli olup, Platform kayıtları geçerli olacaktır.
 23. Block Earner; işbu Sözleşme ve Sözleşmenin eklerinde yer alan koşullardan biri ya da birkaçına aykırılık taşıdığı tespit edilen Kullanıcıların sözleşmelerini tek taraflı fesih ederek kullanıcıya ait hesabı, hiçbir bildirimde bulunmaksızın her zaman dondurabilir, askıya alabilir, iptal edebilir, geçici olarak ya da kalıcı olarak alış satış emirlerine kapatabilir ayrıca yapılan işlemi iptal edebilir, durdurabilir veya bloke edebilir. Bu husustaki nihai karar her zaman Block Earner’a aittir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan Block Earner sorumlu olmayacaktır.
 24. Üyelik başvurusu aşamasında Kullanıcı tarafından paylaşılan veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince, Block Earner tarafından toplanmakta ve işlenmektedir. Bu konuda detaylı bilgiye, "KVKK Politikası" metninden ulaşabilirsiniz.
 25. Block Earner, Platform’da sunulan hizmetlerle alakalı, alım-satım talebinin onayı veya alım satımın gerçekleştirilmesi veya herhangi bir başka bir işlem sırasında hata ve/veya arıza meydana gelmesi durumunda, söz konusu hata ve/veya arızayı düzeltme veya revize etme hakkına ya da alım satım talebinin iptal edilmesine karar verebilir.
 26. Aktivasyon:
 27. Block Earner tarafından madde 4.1.’de yer alan koşulları karşılayan Kullanıcıların hesapları aktive edilir ve kullanıma açılır. Ancak bu aktivasyon, ileride Kullanıcı hesabına dair bir ihlal olduğu ya da yapılabilecek bir kontrolde kullanıcı koşullarına aykırı davranışların olduğu Block Earner tarafından tespit edilmesi halinde Kullanıcı hesabının tekrar inaktif edilmeyeceği anlamına gelmeyeceği gibi Kullanıcıya da herhangi bir kazanılmış hak bahşetmemektedir. Dolandırıcılık İzleme Motoru’nun kuralları uyarınca şüpheli olarak işaretlenen her işlem anında dondurulur ve kaynak hesap da derhal inaktif olarak işaretlenir.
 28. Hesap Güvenliği
 29. Kullanıcılar aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla Block Earner tarafından belirlenmiş yasaklı işlemlerden sakınmalıdır:
 30. Platform içerisinde ya da dışında herhangi bir platformda (web site sayfaları, blog içerikleri, sosyal medya paylaşımları, mobil uygulamalar vb.) Block Earner markasını, Web3 Teknoloji A.Ş.’yi ya da Block Earner Kullanıcılarını kandırmak suretiyle zarara uğratmak ya da maddi veya manevi menfaat sağlama amaçlı manipüle etmek ya da bu amaçlarla Block Earner Kullanıcılarına veya üçüncü kişilere vaatlerde bulunmak veya onları olumsuz yönde yönlendirmek gibi girişimlerde bulunmak,
 31. Üçüncü kişilerin haberi ve rızası olmaksızın bu kişilere ait kimlik ve adres bilgilerini kullanarak üyelik oluşturmak,
 32. Block Earner veya Block Earner adına çıkarılmış, Block Earner’a ait logoların veya diğer görsellerin, olduğu haliyle ya da değiştirilmesi suretiyle oluşturulmuş ad ve görselleri kullanarak sosyal medya üzerinde hesap açmak,
 33. Bir üst maddede yer alan yöntemleri kullanarak ya da kullanmayarak, Block Earner çalışanı ya da iş ortağı ya da Block Earner çalışanı ya da iş ortaklarıyla ilişkisi olduğunu ima etmek veya bu şekilde algı yaratmaya çalışmak,
 34. Block Earner'ın düzenlemiş olduğu üyelik/referans/yarışma/kampanya vb. yoluyla verdiği taahhütlerin içeriğini değiştirip farklı kazançlar vadetmek,
 35. Block Earner’ın düzenlemiş olduğu üyelik/referans/yarışma/kampanya vb. yoluyla verdiği taahhütlerden gelen kazancı paylaşma vaadiyle yasadışı bahis, kumar vb. web site hesaplarına yönlendirmek,
 36. Block Earner tarafından Kullanıcının bu maddede belirtilen ve mutlak surette uyması gereken kurallara herhangi bir sebep veya şekille doğrudan/dolaylı olarak aykırı davrandığının tespit edilmesi, Block Earner’ın bu maddede belirtilen haklarını kullanması için yeterlidir.
 37. Bu kapsamda Block Earner tarafından yukarıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcı tarafından söz konusu yasaklı işlemlerin yapıldığı tespit edilmesi halinde ya da bu işlem/işlemlerin yapıldığına dair kuvvetli şüphenin Block Earner tarafından anlaşılması halinde, Block Earner’ın işbu Sözleşme ile her türlü yasal başvuru hakkı saklı kalmakla birlikte, Block Earner bu işlem/işlemler nedeni ile Kullanıcıya önceden herhangi bir ihtarda veya ihbarda bulunmaya gerek kalmaksızın Kullanıcıya verilen hizmeti ve hesabı dondurma, geçici olarak ya da tamamen sonlandırma, geçici olarak ya da kalıcı olarak yatırım işlemlerine kapatma, yapılan işlemi iptal etme, durdurma veya bloke etme ve Kullanıcının söz konusu aykırı davranışı/davranışları ile varsa elde ettiği kazançları ve Kullanıcıya üyelik/referans/kampanya/yarışma vb. yollarla vermiş olduğu ödülleri/edimleri geri alma hakkına sahiptir.
 38. Platform
 39. Block Earner; sunduğu hizmetlerin / adresli web sitesi üzerinden ve mobil uygulama üzerinden yayında olacağını ve Block Earner tarafından Platform aracılığıyla sunulan hizmetlerin sürekliliğinin sağlanacağını kabul ve taahhüt eder.
 40. Kullanıcı hesaplarının sürekli olarak açık kalması ve hesaplara erişimin aksamaması için gerekli tüm tedbirler, sistem güvenliği dahil olmak üzere Block Earner tarafından sağlanacaktır. Ancak teknik aksaklıklar, doğal olaylardan kaynaklanabilecek kesinti ya da genel sistem arızalarından dolayı Kullanıcı işlemlerinin gecikmesi ya da iptali sebebi ile Block Earner'a hiçbir sorumluluk yüklenemez.
 41. Kullanıcılar, Platform üzerinden yaptıkları tüm işlemlerde, yürürlükteki T.C. mevzuatı başta olmak üzere, yerel ve uluslararası tüm yasal gerekliliklere uymak zorundadırlar. Kullanıcılar, yürürlükteki T.C. mevzuatını bildiklerini ve kanunen bilmek ve mevzuata uymak zorunda olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 42. Kullanıcılar Platform üzerinde zararlı yazılım çalıştırmayacaklarını, Platformun işleyişini bozacak eylemlerde bulunmayacaklarını, teknik olarak Platforma zarar vermemek için her türlü önlemi alacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 43. Kripto varlık ile ilgili olsun olmasın; BDDK, TCMB, SPK, MASAK ve başta Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere, T.C. resmi makamları ile kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilecek tüm düzenlemeler gerektiği şekilde ve derhal Block Earner tarafından Platforma yansıtılacak ve tüm Kullanıcılar için bağlayıcı olacaktır.
 44. Platformda hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen her türlü işlem yasa dışı olup bu işlemlerin tespiti halinde, Block Earner tarafından ilgili makamlara gerekli yasal başvurular yapılacaktır. Ayrıca, Kullanıcıların yapabilecekleri hukuka uygun olan ya da olmayan, iradi ya da hatalı her türlü işlemin sorumluluğu, bizzat Kullanıcıya aittir.
 45. Kullanıcı; Block Earner’ın, Platform üzerinden yapılacak herhangi bir işlemi, alışı, satışı ya da transferi geriye çevirme imkan ya da yetkisine sahip olmadığını işbu Sözleşme ile peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 46. Block Earner; Kullanıcılar tarafından yapılacak tüm transferlerin, mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi için azami çabayı sarf edeceğini ve teknik altyapısının buna uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak teknik, hukuki ya da doğal sebeplerle ya da Block Earner’ın tasarrufu dışındaki nedenlerden dolayı (örn. mücbir sebeplerle) geciken işlemlerden dolayı Block Earner sorumlu tutulamaz.
 47. Block Earner; sözleşme ekleri çerçevesinde şüpheli ya da hukuka aykırı transferleri reddetmek ya da kaynağına iade etmekte serbesttir. Kullanıcı Türk Lirası hesabına intikal eden para transferlerinin, Kullanıcı bilgilerinde yer alan isme ait banka hesabı üzerinden gelmemesi halinde, işlemin reddi, gelen paranın kaynağa iadesi ya da işlemin geçici olarak bloke edilmesi Block Earner’ın tasarrufundadır.
 48. Tüm Kullanıcıların, kripto varlık sisteminin ne olduğunu ve nasıl işlediğini anladığı ve bildiği kabul edilir. Kripto varlık piyasası yüksek riskler barındıran bir piyasadır. Merkezi herhangi bir kayıt kuruluşuna tabi olmayan ve herhangi bir merkezi yönetimi olmayan kripto varlıkların fiyatı anlık olarak arz ve talebe göre belirlenmektedir ve manipülatif işlemlere müsait bir yapıya sahiptir. Platform üzerinde gösterilen fiyatlar da Kullanıcı arz ve talebine göre belirlendiğinden anlık olarak oldukça değişken olabilmektedir. Aynı zamanda kripto varlık sisteminde doğası gereği, transferlerin gerçekleşmesi "Blokzincir (Blockchain)" olarak adlandırılan kripto varlıkların üzerine inşa edildikleri ağa bağlı olduğundan işlemlerde dönemsel olarak yavaşlamalar ve gecikmeler yaşanmaktadır. Bu hususlar Block Earner’ın tasarrufu veya müdahale imkanı dışındadır.
 49. Block Earner; Platform yönetimi, çalışanları, destek ekibi ya da Block Earner ile bağlantılı hiçbir kişi, kullanıcılara yatırım ya da alım-satım tavsiyesinde bulunmazlar. Platform üzerinde oluşan anlık fiyatlar da bağlayıcı değildir ve emsal teşkil etmez. Block Earner; Platform üzerindeki fiyatlara hiçbir şekilde müdahale etmez. Aynı çerçevede, farklı platform ya da web sitelerindeki kripto varlık fiyatları da Block Earner’ın kontrolünde olmadığından Block Earner’ın sorumluluğu bulunmamaktadır.
 50. Platformda zaman zaman yayınlanabilecek makale, bilgilendirme yazısı, piyasa analizi, haber gibi kaynaklar, tamamen bilgilendirme amaçlı olarak üretilen içerikler olup Block Earner’a karşı bağlayıcı değildir ya da yatırım/al-sat tavsiyesi, danışmanlık niteliğinde değildir. Kullanıcıların, yatırım ya da alım satım tercihlerini kendi hür iradeleri ile yaptıkları kabul edilir. Tüm Kullanıcılar, bu koşulları işbu Sözleşme ile peşinen kabul etmiş sayılır.
 51. Platform ve Block Earner, tamamen aracı konumundadır. Kullanıcının elde edeceği kardan ya da bu sebeple gelecekte oluşabilecek herhangi bir mali (örn. vergisel) mükellefiyetten ya da Kullanıcının uğrayabileceği herhangi bir zarardan ya da beklenen getirinin az olmasından Block Earner sorumlu tutulamaz. Platforma yüklenen ya da Kullanıcı tarafından çekilen kripto varlıkların kaynağı ve hedefinin tespiti teknik olarak mümkün olmayabilir. Dolayısı ile bu kripto varlıkların takip yükümlülüğü Block Earner’a ait değildir. Kullanıcı, bu hususu işbu Sözleşme ile peşinen kabul etmiştir. Kullanıcı platform üzerinde yaptığı işlemlerin, mevcut ve doğacak bütün hukuki ve mali mükellefiyetlerden bizzat sorumludur.
 52. Kullanıcı, Platform üzerinde kripto varlıklara yönelik işlemlerini yaparken işlem miktarından, işlem tutarından kendisi sorumludur. Kripto varlıkların teknik özelliklerine göre, işlem yapılırken girilmesi gereken bilgilerin hatalı girilmesi sebebiyle yaşanacak hatalı işlemlerin sorumluluğu da kullanıcıya aittir. Kullanıcı tüm bu durumlar için Block Earner’ı sorumlu tutmayacağını kabul eder. Block Earner, Platform nezdindeki tüm kullanıcı bilgileri, kullanıcı hesapları ve kripto varlık bilgilerini, yüksek güvenlikli dijital ortamda muhafaza ettiğini ve tüm önlemleri aldığını taahhüt eder.
 53. Block Earner; Platform üzerinden gerçekleşen işlemleri izlemek veya denetlemek yükümlülüğü altında değildir. Ancak yine de Platformda belirtilen kripto varlık fiyatlarının teknik hata sonucu gerçekçi olmayan fiyatlardan oluşması durumunda, Platformun sağlıklı işleyişinin temini için Block Earner teknik ekibi tarafından işlemler geçici olarak durdurulabilir, hatalı olduğu anlaşılan işlemler iptal edilebilir. Kullanıcı hesaplarının, teknik arızadan haksız yarar sağladığı ya da Platformun işleyişine etki edecek şekilde (siber saldırı vb. yollar ile) Platforma Kullanıcılar tarafından müdahale edildiği tespit edilir ise sorumlu görülen Kullanıcı hesapları dondurulabilir, bloke edilebilir veya iptal edilebilir. Block Earner’ın bu gibi durumlarda Platform dışına çıkartılan kripto varlık ya da gerçek paranın iadesine ilişkin tüm talep ve şikayet hakları ayrıca saklıdır. Olağanüstü durumlarda oluşacak bu gibi aksaklıklardan dolayı Platformda meydana gelebilecek gecikme veya problemlerden, Block Earner sorumlu tutulamaz.
 54. Block Earner; Kullanıcıdan bilgi güvenliği ve/veya hesap-işlem teyidi hesap açıldıktan sonra bazı bilgi/belgeler talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcı kendisinden talep edilen bilgi/belgeleri Block Earner’a ileteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Platforma üyelik sırasında ve/veya alım-satım işlemleri ve kimlik doğrulama işlemleri sırasında Kullanıcılardan alınan kişisel veriler, Kullanıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Platformun kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kulllanıcı’lara iletilebilecektir.
 55. Block Earner; yöneticileri, çalışanları, iş ortakları, temsilcileri, hiçbir koşulda Kullanıcının Platformu kullanmış olması veya gerekli şekilde kullanmamış olması nedeniyle gündeme gelebilecek veya Platforma erişim ya da Platformun kullanıma veya içeriğine müdahale sonucunda oluşabilecek karlılık kaybı, veri kaybı, değer kaybı veya başka maddi varlık kaybı dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, Kullanıcı nezdinde oluşabilecek herhangi bir dolaylı, tesadüfi, özel duruma bağlı şekilde meydana gelebilecek zararlardan veya cezai nitelikli zararlardan sorumlu tutulamaz.
 56. Kullanıcının Platformu ve verilen hizmetleri kullanması, tamamı ile işbu Sözleşme içeriğini, ilgili tüm koşulları ve olası riskleri kabul ve üstlenme anlamı taşımaktadır. Platform üzerinde mevcut hizmetler, "Mevcut Haliyle" ve "Kullanılabilirliği Kadarıyla" sağlanmaktadır. Block Earner; sağlanan ürün ve hizmetlerin satılabilirliği, herhangi bir konudaki yeterliliği, herhangi bir performans kriterine uyumluluğu konusunda ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla herhangi bir başka konuda açık veya zımni garanti sağlamamaktadır.
 57. Block Earner; Platformda sunduğu hizmetlere ilişkin kullanıcı işlem limitlerini tek taraflı olarak belirleyeceği gibi değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Değişiklikler Platform’da duyurulduğu andan itibaren geçerli olup, Platform kayıtları geçerli olacaktır.
 58. Platformda Yer Alan İşlemler ve Ücretlendirme
 59. Platform üzerinden Kullanıcılar tarafından yapılan işlemler; Block Earner tarafından belirlenen ve Platform üzerinden güncellenecek olan komisyon ücretine tabidir.
 60. Block Earner; komisyon ücretini tek taraflı olarak belirleyeceği gibi, Platform üzerinde önceden duyurmak kaydıyla, değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Değişiklikler Platformda duyurulduğu andan itibaren geçerli olup, Platform kayıtları geçerlidir.
 61. Kullanıcı, yapılan kripto varlık transferlerinin geri döndürülemez olduğunu kabul eder. Bu nedenle Block Earner tarafından tahsis edilen komisyon veya işlem ücretlerinin iadesi mümkün değildir ve kullanıcıların bu ücretlerin iadesini isteme hakkı bulunmamaktadır.
 62. Block Earner; komisyon ücretini Kullanıcının gerçekleştirdiği işleme konu olan kripto varlık üzerinden tahsil edebileceği gibi, Kullanıcının Platform üzerinde yer alan itibari parasından da tahsil edebilir.
 63. Kullanıcının itibari para bakiyeleri komisyon ücretinin ödenmesine müsait değil ise, komisyon bedeli transfer tutarından düşülebilir ya da transfer Block Earner tarafından reddedilebilir. Komisyon ücretleri hizmet bedelidir ve kesinlikle (transfer iptal edilse dahi) iade edilmez. Kullanıcı, bu hususları işbu Sözleşme ile peşinen kabul eder.
 64. Kullanıcı Platforma yatıracağı tibari para transfer işlemini yaparken kullanıcı adı ile aynı isimde kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre faaliyet gösteren banka hesabını kullanacaktır. Kullanıcının farklı isimlerdeki banka hesaplarından transfer yapması halinde yaşanabilecek gecikmelerden ya da transferin gerçekleşmemesinden ya da ilgili bankanın keseceği masraf veya komisyonlardan Block Earner sorumlu olmayıp, Kullanıcı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 65. Kullanıcı, ATM'ler üzerinden kartsız bankacılık yöntemleri ile itibari para yatırma ya da çekme transferi yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu tip işlemlerin saptanması durumunda Block Earner, söz konusu transferleri iade etme hakkına sahiptir.
 66. Kullanıcı; kripto varlık alış veya satışı için Platformda görüntülenen ilk fiyatın yalnızca gösterge niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder. Son fiyat, Kullanıcı işlemi yerine getirmeden hemen önce Platformda görünen kilitli fiyattır (Nihai Fiyat). Kullanıcı Block Earner’ın işlemi Nihai Fiyat üzerinden gerçekleştirmesine izin verdiğini kabul ve beyan eder.
 67. Block Earner bazı durumlarda, bir işlemin gerçekleştirilmesinden önce ek KYC belgeleri istemek için Kullanıcıyla iletişime geçebilir. Bu gibi durumlarda Kullanıcı talebi derhal yanıtlamaz ve lüzumundan fazla geciktirirse, Block Earner’ın Nihai Fiyatı garanti etmesi mümkün olmaz.
 68. Kullanıcı Platform aracılığıyla bir kripto varlık satın alma işlemi gerçekleştirdiğinde; kripto varlığı alış emri vermesi sırasında Kullanıcının Platformdaki kripto varlık cüzdanına Block Earner tarafından teslim edilir. Block Earner kripto varlığı mümkün olan en kısa sürede transfer etmeye çalışacak olup, transferin gerçekleştirilmesinin zaman alabileceğini Kullanıcı kabul etmektedir.
 69. Kullanıcının kendisine ait olan ve Platform dışındaki kripto varlıklarını Platformdaki kripto varlık cüzdanına göndermek istemesi halinde Block Earner tarafından ek bilgi ve belgeler talep edilebileceği gibi söz konusu transferin gerçekleşmesi aynı zamanda gönderici kripto varlık cüzdanıyla veya üçüncü taraf platformuyla ilgili olduğu için meydana gelen gecikmelerden ve transfer yapılan ağın keseceği ücretlerden veya üçüncü tarafın Kullanıcıdan talep ettiği ücretlerden Block Earner sorumlu değildir.
 70. Üçüncü bir kişiye ait olan kripto varlık cüzdanından ya da üçüncü taraflara ait platformlardan Kullanıcının Platform içerisinde yer alan kripto varlık cüzdanına kripto varlık gönderilmesi istenmesi halinde Block Earner tarafından ek bilgi ve belgeler talep edilebileceği gibi söz konusu transferin gerçekleşmesi aynı zamanda gönderici kripto varlık cüzdanıyla veya üçüncü taraf platformuyla ilgili olduğu için meydana gelen gecikmelerden ve transfer yapılan ağın keseceği ücretlerden veya üçüncü tarafın Kullanıcıdan talep ettiği ücretlerden Block Earner sorumlu değildir.
 71. Kullanıcının Platformdaki kripto varlıklarını kendisine ait kripto varlık cüzdanına ya da üçüncü taraf bir kripto varlık cüzdanına göndermek istemesi halinde Block Earner tarafından ek bilgi ve belgeler talep edilebileceği gibi söz konusu transferin gerçekleşmesi aynı zamanda alıcı kripto varlık cüzdanının yer aldığı üçüncü taraf platformuyla ya da alıcı kripto varlık cüzdan adresiyle ilgili olduğu için meydana gelen gecikmelerde ve gönderim yapılan ağın kullanıcıdan keseceği ücretlerden veya üçüncü tarafın Kullanıcıdan talep ettiği ücretlerden Block Earner sorumlu değildir.
 72. Kullanıcı, Platform içerisinde yer alan kripto varlıklarına dair satma işlemi gerçekleştirdiğinde, satış işleminden gerekli komisyon ücreti kesildikten sonra geri kalan itibari para tutarı Kullanıcının Platform üzerindeki itibari para hesabına gönderilir.
 73. Kullanıcı, Platform içerisinde yer alan itibari para tutarını Platform dışına transfer etmek istediğinde Kullanıcının kendi adına kayıtlı olan banka hesabına belirttiği ödeme bilgileri kullanılarak Kullanıcı banka hesabına Block Earner tarafından gönderilir. Block Earner itibari parayı olan en kısa sürede transfer etmeye çalışacak olup, transferin gerçekleştirilmesinin zaman alabileceğini Kullanıcı kabul etmektedir. Block Earner’ın itibari para gönderdiği Kullanıcı banka hesabının bulunduğu bankadan kaynaklı yaşanan gecikmelerden ve banka tarafından Kullanıcıdan talep edilen ücretlerden Block Earner’ın sorumluluğu bulunmamaktadır.
 74. Block Earner her halükarda, herhangi bir işlemi veya tüm işlemleri gerçekleştirmeme hakkını saklı tutar.
 75. Ödeme Yöntemleri
  1. Kullanıcı, banka havaleleri için aşağıda yer alan şartları kabul ve beyan eder;
  2. İşlem emriyle ilgili ödeme yaparken (üçüncü bir tarafa ya da bir tüzel kişiliğe ait olan değil) sadece kendisine ait olan;
  3. bir banka hesabı;
   kullanacak ve söz konusu hesabın ve/veya kartın sahibinin adı ile Block Earner’a sunduğu KYC Belgeleri üzerindeki isim birbiriyle örtüşecektir ve
  4. ters ibraz yapmayacak ve/veya yaptığı ödemeleri veya depozitoları reddetmeyecek veya geri çevirmeyecektir.

MADDE 5 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 1. Block Earner hizmetine bağlı tüm servislerin, alan adı, tasarım, logo, metin, imge, HTML kodu, yazılım kodlarının ve diğer kodlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, arayüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların sahibi, (üçüncü partilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere) kullandığı tüm materyaller, iş metodu, iş modeli de dahil olmak üzere Web3 Teknoloji A.Ş.’ye aittir.
 2. Block Earner, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının veya kullanıcı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirilen kişi ya da kişilerin bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Block Earner, bu kişiye ya da kişilere bir daha hesap açmama hakkına sahiptir.
 3. İşbu maddede yer alan fikri ve sınai mülkiyet hakları sınırsız nitelikte olup, hiçbirinden feragat edilmemiştir. Ayrıca, Kullanıcılar, Block Earner ve Platform ile iltibas ya da haksız rekabet teşkil edecek faaliyetlerden kaçınmayı da kabul ve taahhüt ederler. Böyle bir durumun tespiti halinde, Block Earner’ın tüm sair hakları saklı kalmak kaydı ile ilgili Kullanıcı hesabı derhal dondurulacaktır.

MADDE 6 - GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLER

 1. Block Earner, Kullanıcılara ilişkin bilgileri, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz parçası olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası düzenlemelerine uygun olarak kullanabilir. Block Earner; Kullanıcılara ait gizli bilgileri; ilgili yasal düzenlemelerde, yetkili kurum kararlarında, Kullanıcı Sözleşmesinde, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmaz.
 2. Taraflar, birbirleri hakkında işbu Kullanıcı Sözleşmesinin ifası dolayısıyla öğrendikleri, bu Sözleşmenin imzalanmasından önce bilinen, işbu Kullanıcı Sözleşmesi sırasında herhangi bir gizlilik yükümlülüğü ihlal etmeksizin üçüncü kişilerden öğrenilen bilgiler veya kamuya açık bilgiler hariç, Taraflar arasında gizli olduğu bildirilsin ya da bildirilmesin tüm bilgileri (özellikle Platforma ilişkin bilgi ve belgeler), gizli bilgi veya ticari sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, yasal zorunluluklar hariç Tarafların yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere ya da şirketlere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder
 3. Block Earner, kullanıcıların IP adreslerini, Platforma erişim sağladıkları cihazların modellerini, işletim sistemlerini ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Block Earner, bu kayıtları kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, sistem ve kullanıcı hesap güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amaçları için kullanabilir.
 4. Kullanıcılar Platforma üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Platform içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Block Earner ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin ("Kişisel Veriler") Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.
 5. Kişisel verilerin işlenmesi ve bu konularda sahip olduğunuz haklarla ilgili daha fazla bilgi için ve KVKK kapsamında kişisel verilerinizi koruma ve işlememizle ilgili bilgi edinmek için, Block Earner Platformu üzerinde Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına erişebilirsiniz.

MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

 1. Kullanıcının işbu Sözleşme ve/veya eklerinde yer alan hükümlerden herhangi birini ya da birkaçını ihlal etmesi halleri başta olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere, Block Earner gerekli gördüğü takdirde, herhangi bir ihtar veya ön bildirim yapmaksızın ve böyle bir ihtar yükümlülüğü taşımaksızın, Kullanıcının Platforma erişimini dondurmak veya Kullanıcı hesabını kapatmak yetkisine sahiptir. Kullanıcı, böyle bir hakkın kullanımından dolayı Block Earner’a karşı herhangi bir talepte bulunamaz.
 2. Sözleşmenin feshi halinde Kullanıcının Platformu kullanma hakkı derhal ortadan kalkar. Fesih herhangi bir ihlale dayanmıyor ise ve hesap inceleme halinde değilse ve hesap üzerinde herhangi bir hukuki kısıtlama yoksa Kullanıcının tüm bakiyesi gerekli masraflar düşüldükten sonra kendisine iade edilir.

 3. Kullanıcı hesabını kapatmak isterse, Platform üzerinden bu işlemi kendisi de gerçekleştirebilir. Kullanıcının hesabını kendi isteği ile kapatması halinde, hesapta mevcut kripto varlık veya TL bakiyeleri, en kısa zamanda incelenir ve herhangi bir ihlal bulunmaması halinde gerekli masraflar düşüldükten sonra kendisine iade edilir.
 4. Kullanıcı Sözleşmesinin feshedildiği takdirde, veri saklama standartlarını karşılamak için gerekli hesap ve işlem bilgileri 10 yıl boyunca güvenli bir şekilde saklanacaktır. Ayrıca hesap fesih işlemi sırasında tamamlanamayan bir işlem olursa Block Earner, işlemin karşı tarafını o sırada durumdan haberdar etme hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı tarafından başlatılan hesap kapatılışının da (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7’inci maddesi kapsamında verinin silinmesini talep etme hakkı) yukarıda belirtilen fesih protokolüne tabi olacağını kabul edersiniz.

MADDE 8 - TEBLİGATLAR

 1. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat; Block Earner’a yapılması halinde: Dikilitaş Mahallesi, Ayazmadere Caddesi, Elit Fulya Plaza, No: 6-1, İç Kapı No: 16, Beşiktaş, İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta üzerinden yapılacaktır. Destek e-posta adresi destek@blockearner.com.tr üzerinden yapılacak yazışmalar, sözleşme anlamında resmi tebligat yerine geçmez.
 2. Kullanıcıya yapılması halinde; Kullanıcının Platforma üyelik aşamasında sağladığı e-posta adresi ve fiziki adresi üzerinden yapılan tebligatlar geçerlidir. İletişim bilgilerinde değişiklik olması halinde Kullanıcı bu durumu derhal Block Earner'a bildirmelidir. Aksi takdirde eski adrese yapılan bildirimler yerine ulaşmış sayılır.

MADDE 9 - MÜCBİR SEBEP

 1. İşbu Sözleşme kapsamında bir olayın mücbir sebep olarak nitelendirilebilmesi için (i) olayın etkilediği Taraf’ın gerekli özen ve dikkati göstermiş olması ve gerekli önlemleri almış olmasına rağmen olayın sonuçlarının önlenemeyecek veya giderilemeyecek olması, (ii) bu olayın sebebiyet verdiği durumun, etkilenen Taraf’ın bu Sözleşme dâhilindeki yükümlülüklerin yerine getirmesini imkânsız kılması ya da kısmen veya tamamen engellemesi gerekir ("Mücbir Sebep(ler)"). Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki; işbu Sözleşmenin imza tarihi itibarıyla mevcut haller, hiçbir şekilde işbu Sözleşme kapsamında Mücbir Sebep olarak nitelendirilemez. Ekonomik gerekçeler veya taraflardan herhangi birinin kendi kusurundan kaynaklanan nedenler mücbir sebep olarak kabul edilmez. Tereddüde mahal vermemek üzere, Kullanıcı, Mücbir Sebep hallerinin işbu Sözleşmenin Madde 9.2’de belirtilen Mücbir Sebep halleri ile sınırlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 2. İşbu Sözleşmenin 9. maddesinde belirtilen genel esaslar çerçevesinde Mücbir Sebep sayılacak olan olaylar aşağıdaki hallerle sınırlı olmak ve resmi nitelikli ulusal ve uluslararası kuruluşlarca belgelendirilmek koşuluyla şunlardır:

  1. Kısmi veya genel seferberlik ilanı, savaş hali,
  2. Terör hareketleri,
  3. Yangın, sel, deprem, kara ulaşımını birebir etkileyecek yoğun kül bulutları fırtına, çığ, yıldırım vb. doğal afetler,
  4. Genel internet kesintileri, telekomünikasyonda yaşanan genel sorunlar

 3. Mücbir Sebep halinin devamı süresince, Taraflardan herhangi biri diğerine karşı, bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu olmayacak, Tarafların işbu Sözleşmeden kaynaklanan sorumlulukları askıda kalacaktır. Mücbir Sebepe maruz kalan Taraf derhal diğer Tarafa bu durumu, etkilerini ve tahmini süresini yazılı olarak bildirecek ve bir an önce Mücbir Sebebin olumsuz etkilerini bertaraf etmek, edimlerini eskisi gibi ifa etmek ve taahhütlerine uymak için gereken işlemleri yerine getirecektir.
 4. Mücbir sebep durumunun meydana çıkması halinde, Block Earner işbu sözleşmenin devamı, askıya alınması, fesih veya başka bir şekilde tasfiyesi hallerinde tek yetkili olarak karar verme yetkisine sahiptir.

MADDE 10 - DEVİR VE TEMLİK

Kullanıcı; Block Earner’ın yazılı ön iznini almaksızın işbu Sözleşmeyi ve/veya Sözleşmeden doğan hak, borç ve yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen hiçbir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak üçüncü kişilere devir ve temlik edemez, devir ve temlik neticesini doğuracak herhangi bir opsiyon, takas, barter, rehin ve bunlar gibi herhangi bir tasarrufta bulunamaz.

MADDE 11 - BÖLÜNEBİLİRLİK

Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya hükümsüz olması halinde, söz konusu hüküm etkisiz hale gelecek (geçersiz veya uygulanamaz olduğu ölçüde) ve işbu Sözleşmede yer alan diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeksizin bu Sözleşmeye dahil edilmemiş sayılacaktır. Taraflar söz konusu geçersiz hükmün yerine geçmek üzere söz konusu geçersiz ve ifa edilemez hükme benzer ve söz konusu hükmün amaçlanan etkisine mümkün mertebe en yakın anlamda olan bir hüküm üzerinde anlaşmak için objektif olarak kendisinden beklenebilecek en üst düzeyde çabayı göstermekle yükümlüdür.

MADDE 12 - DEĞİŞİKLİKLER

Block Earner; işbu Sözleşme ve ekleri üzerinde, dilediği zaman ve gerekli gördüğü ölçüde ve şekilde değişiklik yapma yetki ve imkanına sahiptir. Değişiklik yapılması için, Kullanıcılara herhangi bir ihtar ya da ön bildirimde bulunulması yükümlülüğü olmadığı gibi kullanıcıların yapılan değişikliklere itiraz hakkı da yoktur. Ancak Block Earner yapılacak değişikliklerin işleme alınmasından makul bir süre önce Kullanıcılara bu değişikliği, Kullanıcıların seçtiği iletişim metodu ile (yoksa sadece e-posta yolu ile) duyurmak için gerekli özeni göstereceğini taahhüt eder. Yapılan değişikliği kabul etmek istemeyen Kullanıcılar hesap kapama işlemi yapmakta serbesttirler. Kullanıcı tarafından Platformun kullanımına devam edilmesi, yapılan değişikliklerin kabulü anlamına gelmektedir.

MADDE 13 - UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 1. İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı tüm yükümlülükler Türk Hukukuna tabi olacak ve Türk Hukukuna göre uygulanıp yorumlanacaktır.

 2. Taraflar arasında işbu Sözleşmenin yorumundan, uygulamasından, Sözleşmeye uyulmamasından, varlığından, geçerliliğinden veya sona ermesinden herhangi bir anlaşmazlık veya uyuşmazlık çıkması durumunda, uyuşmazlığın çözümü için İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

MADDE 14 - SON HÜKÜMLER

 1. Taraflar, işbu Sözleşmenin onaylanması ve uygulanması nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlığın, kendilerinin defter ve kayıtları ile birlikte uyuşmazlık konusunu ispata elverişli diğer tüm belgelerle (iki tarafın bilgisayar kayıtları ve tüm şekillerde gerçekleştirilen yazışmalar (yani e-postalar, anlık mesajlar, fakslar vb), sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının ispatının mümkün olduğunu, muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 2. Kullanıcı, Platforma üye olduğunda işbu Sözleşmenin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşmeyi kabul etmeyen Kullanıcının Platforma üye olmaması ve Platformun hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.
 3. İşbu Sözleşme; Block Earner tarafından Platformda ilan edildiğinde geçmişe yönelik olarak ve Platformda üyeliği onaylanmış eski/yeni tüm Kullanıcıları da kapsar şekilde geçerlilik kazanır ve Taraflardan biri tarafından fesih edilene karar yürürlükte kalır.